anslut

Svälthagen

Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 6 st 2%
gray Beställning 16 st 6%
gray Ansluten 88 st 34%
Möjliga anslutningar: 259 st
Minimikrav
Vi behöver 5% (86 st) beställningar för att gå vidare
16 av 86
Karta
#inlineditbutton