Svälthagen
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 7 st 3%
gray Beställning 18 st 7%
gray Ansluten 88 st 34%
Möjliga anslutningar: 260 st
Minimikrav
Vi behöver 5% (86 st) beställningar för att gå vidare
18 av 86
Karta