anslut

Så här går det till att ansluta villan

Förberedelser

Finspångs Stadsnät Finet AB utser vilka områden som är aktuella för året. Sedan görs en undersökning av intresset för en fiberanslutning bland fastighetsägarna i det aktuella området.
Vi tar också emot förfrågningar från privatpersoner, företag och flerfamiljshus i övriga områden/orter som inte är utvalda i år. För att öka chansen till utbyggnad kan du stämma av intresset i grannskapet, ju fler intresserade - desto större chans att en anslutning blir av.

Grävning och förläggning

Finet med entreprenörer förlägger fiber från kopplingspunkten i noden fram till överlämningspunkten.
Vi tillhandahåller materialet som kunden lägger på sin tomt, sköter håltagning i kundens yttervägg och installerar kundens mediaomvandlare.
Kunden gräver själv på den egna tomten och meddelar Finet hur många meter slang och sökband som behövs. Sedan förlägger kunden slang och sökband från byggnad på egen tomt till överlämningspunkt.
Om fastigheten är obebyggd ansvarar fastighetsägaren för att meddela Finet när installationen i byggnaden kan utföras.
I de områden där vi beslutat att gräva kan vi förmedla kontakt med grävare.

Inskarvning och test av fbern

Finets entreprenör skarvar in din kanalisation med huvudledningen och bokar tid med dig för håltagning i yttervägg, indragning av kanalisationen och uppsättning av mediaomvandlaren.
Fibern blåses in, detta görs ofta samtidigt som håltagning men ibland behövs flera besök.
När fibern är blåst och svetsad kontrolleras anslutningen. En klarrapport kommer att lämnas som ett bevis på att anslutningen är godkänd och du ska inom några veckor kunna beställa önskad tjänst!
Mellan de olika etapperna i anslutningen kan det dröja då samma arbete ofta görs i hela områden.
Fastighetsägare
Fastighetesägare, kontaktperson för en bostadsrättsförening eller villasamfällighet gör en intresseanmälan här
#inlineditbutton