anslut

Mink/Vessle/Igelkott och Dunderbacksvägen

Villaområde

Villa i tätorten

Senast uppdaterad: 9 januari 06:31
Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
Villor som finns inom ett område är fibern är utbyggd har möjlighet att ansluta sig till standardpris 24 900 kr inkl. moms. Om det inte finns kanalisation i samband med fjärrvärme installationen gräver Finet in till ditt hus. Det är samma pris oavsett om det krävs grävning eller om kanalisationen är förlagd i samband med fjärrvärmen. Finet har vid fjärrvärmeinstallation tagit kostnad för förläggning av kanalisation som Finet inte haft någon intäkt för.
#inlineditbutton