koppla_top

Bättre tv via fiber

Stadsnätet erbjuder valfrihetens tv där du gör din egen favoritmix med de programpaket du vill ha. Om du har en fiberanslutning till stadsnätet kan du få TV via stadsnätet. Du slipper då gamla TV-antenner och paraboler. Kontakta vår TV-leverantör för att ta del av deras utbud.
tv_butt

Digital TV och bredbands-TV

Stadsnätet kan erbjuda alla fiberanslutna kunder en digital TV-tjänst via Sappa. Kontakta Finet för att se vilket TV-utbud du kan få.
Digital, Analog samt bredbands-TV levereras från våran tjänsteleverantör Sappa.
#inlineditbutton