Lämmetorp
Lämmetorp

Tomtprojekteringarna är klara och Trafikverket har beviljat tillstånd.