Klinttorp Båtstorp
Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation
rb-finet_timeline_2019_white-5
Nu är grävningen klar och det mesta av fibern blåst (ut till Köpma återstår). Stamskarvningen av fibern ha påbörjats.
SvinAB börjar under vecka 35-36 att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. Slutinstallationen är inplanerad till att ske under vecka 37 och 38.
Vi vill passa på att påminna om de tidigare utsända anvisningarna för att minska smittspridning av covid-19.
När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Förtätning Borggård Hällestad

Planeringen av bredbandsutbyggnad Borggård Hällestad övergår nu till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Solberga Prästköp

Våra projektörer har planerat färdigt för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nät...Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att de inom 2 veckor kommer påbörja grävningen i området. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2020/20.

rb-finet_timeline_2019_white-5
Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
Risinge Köp

Planeringen av bredbandsutbyggnad Risinge Köp har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)
#inlineditbutton