Grytgöl
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede
Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nätet och har därför skrivit avtal med dessa. Det återstår att få tre markavtal godkända.
Vi har även sökt tillstånd för utbyggnaden hos bl.a. Trafikverket och Länsstyrelsen. Tillståndet hos Trafikverket är ännu ej beviljat, övriga är godkända.
Vi är nu i slutet av planeringstiden vilket innebär att Bravida AB kommer att kontakta respektive blivande kund under vecka 36-38 för att ni tillsammans ska bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med det besöket planerar de att göra en förinstallering av tjänstefördelaren i huset.

Med anledning av covid-19-utbrottet gäller följande för att minska smittspridningen:

Installatören kommer att desinficera sig innan besök med handsprit och det kommer inte att sändas några installatörer som uppvisar några som helst symptom.

1. Avboka besöket vid risk för smittspridning

Meddela Bravida AB 011-21 30 37 om ni har feber eller några symptom på luftvägsinfektion som innebär risk för smittspridning och avboka besöket.

2. Förbered besöket

Tänk igenom var tjänstefördelaren kan tänkas sitta (gärna fler alternativ) och ordna inomhus så att installatören lätt och snabbt kan göra bedömningen.

3. Vid besöket

Vi möter upp utomhus, så håll koll på när installatören kommer. Vi kommer inte att ta i hand utan hälsar med avstånd till varandra. När det är bestämt vart tjänstefördelaren ska sitta samt tomtprojektering är gjord kommer du att få skriva på ett dokument om att vad vi kommit överens om. Se därför till att ha tvättat händerna noggrant innan och ha gärna egen bläckpenna med er för undertecknandet.
Besöket tar normalt 1-2 timmar.

4. Efter besöket

Tvätta händerna efter besöket.
Om du är orolig och inte vill att detta besök ska genomföras just nu så kommer vi att kunna erbjuda tid längre fram för besöket. Meddela detta till Bravida AB när de ringer för tidbokning.
Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att grävstarten för projektet planeras till december 2021.
De kommer att gräva utifrån val av maskin för grävningen. Det innebär att det kommer att se ut som om att de gräver en sträcka, hoppar över sträckor och flyttar till ny plats. De platser de hoppar över kommer de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät.
Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 2022.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
TRV1135 etapp 3

Planering av projektet pågår Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre etapper: Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping En förutsättning för att kunna bygga etapp 3 är att etapp 1 och 2 är klara. Vi har slutfört byggnatio...

Karta_Olmetorp_mfl
Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Gärtorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
väg 1135 etapp 2

Grävning pågår

Karta_Flasbjorke_mfl
Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Sonstorpsbruk etapp 1

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
Valstorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
TRV1135 etapp 1

Installation

väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävningen för etapp 1 och 2 har gått långsammare än beräknat, då vi behövt ändra sträckorna under tiden vilket inneburit förändrade markavtal samt justeringar i tillstånd hos Trafikverket. Grävningen är nu i sitt slutskede för etapp 1 och i etapp 2 återstår ett par borrningar, längsgående schakt för stammen samt kundgrävningar. Stamkabeln mellan Hällestad och Valstorp...

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår