Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation
Nu är grävningen klar och det mesta av fibern blåst (ut till Köpma återstår). Stamskarvningen av fibern ha påbörjats.
SvinAB börjar under vecka 35-36 att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. Slutinstallationen är inplanerad till att ske under vecka 37 och 38.
Vi vill passa på att påminna om de tidigare utsända anvisningarna för att minska smittspridning av covid-19.
När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster.