Lämmetorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Lämmetorp har nu övergått till Installation
rb-finet_timeline_2019_white-2
Nu är grävningen klar och fibern blåst förutom för ett par sent beställda anslutningar samt för en kund där vi behövde gå ny väg vilket innebar ny kontakt för tillstånd av Trafikverket.
Vi har gjort allt för att få våra entreprenörer flyttar resurser till detta projekt och nu pågår arbeten för fullt med att skarva fiber i brunnar.
Under nästa vecka kommer Svagströmsinstallationer AB (SvinAB) att kontakta er för att boka in besök för slutinstallationen.
När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster.
Läs också