Högby
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 2 st 8%
gray Beställning 2 st 8%
gray Ansluten 8 st 33%
Möjliga anslutningar: 24 st
Karta