Hoppa direkt till innehåll

Vi är alltid nära dig
och på din sida

Styrkan med Finet är, till skillnad från alla andra bredband, att vi finns och verkar lokalt. Nära våra användare. Vi kan vårt samhälle och vi finns alltid tillgängliga och kan lösa problem. Dessutom kan vi våra gator och vårt nät och kan snabbt och effektivt ansluta fastigheterna i vår bygd.
Vi finns och lever bland våra användare, handlar i samma butiker, har barn i samma skola och känner till alla gator och hus här. Vi är nära dig hela tiden och på din sida. Vi vill att du ska ha, inte bara det bästa bredbandet, utan också den största valfriheten och tryggheten genom en snabb och problemfri uppkoppling i ett tekniskt modernt och framtidssäkert nät. Och tryggheten i att veta att vi inte försvinner utan finns här med ett långsiktigt samhällsansvar.
Vi ingår även i ett större sammanhang. Stadsnäten i Sverige utgör en viktig nationell infrastruktur och vi har ett nära och givande utvecklingssamarbete med andra stadsnät genom Svenska Stadsnätsföreningen och Stadsnätsfabriken, samt med nationella, regionala och lokala tjänsteleverantörer. Vi är därför också en del av hela Stadsnäts-Sverige.