Är du redan ansluten?
Eller kan du bli det?

Skriv in din adress, gatunamn och gatunummer nedan för att se din status.
Är du ansluten?
Sök på din gatuadress för att se om du är ansluten till stadsnätet
Ingen aktuell driftinformation just nu Ingen aktuell driftinformation just nu