Felanmälan

Vi har inga egna avtalade privata slutkunder och har därmed ingen publik teknisk support. Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.
Så här går en felanmälan till:
  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar oss för att göra felanmälan.
  • Finet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall vidarebefordrar vi ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
Klicka på knappen nedan för telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer i nätet.
Felanmälan leverantörer