Hoppa direkt till innehåll

Fiber rätt in i villan

En stadsnätsansluten villa är redo för framtidens kommunikation. Och då menar vi inte bara internet, tv och telefoni. Nya användningsområden för fibernätet utvecklas hela tiden som t ex larmtjänster, smarta hem och samhällstjänster inom utbildning, vård och omsorg.
Att projektera, gräva, dra fiber och ansluta kostar pengar. Därför blir det alldeles för dyrt att ansluta villor en och en. Det måste göras effektivt och rationellt för att det ska bli ekonomiskt hållbart. Därför har vi delat in villamarknaden i anslutningsbara villaområden, som vi ansluter områdesvis om tillräckligt intresse finns.

Först till kvarn

Vi följer löpande intresse- och beställningsgraden i samtliga områden. Vårt mål är att ansluta så många områden som möjligt. Ett område med hög beställningsgrad får förtur framför ett område med lågt intresse. Det är med andra ord först till kvarn som gäller.
Varje område behöver en eller fler kontaktpersoner som kan fungera som en förbindelselänk mellan oss och de boende. Du kan redan nu anmäla dig som kontaktperson för ditt villaområde.