Svälthagen
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 13 st 5%
gray Beställning 21 st 8%
gray Ansluten 87 st 33%
Möjliga anslutningar: 261 st
Minimikrav
Vi behöver 5% (87 st) beställningar för att gå vidare
21 av 87
Karta