Östermalm, Södermalm och Kraftkärret
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 26 st 6%
gray Beställning 46 st 11%
gray Ansluten 163 st 38%
Möjliga anslutningar: 432 st
Minimikrav
Vi behöver 10% (27 st) beställningar för att gå vidare
Karta