Pir-område
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 5 st 6%
gray Beställning 6 st 7%
gray Ansluten 48 st 56%
Möjliga anslutningar: 85 st
Minimikrav
Vi behöver 5 st beställningar för att gå vidare
Karta