Falla
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 5 st 5%
gray Beställning 7 st 7%
gray Ansluten 41 st 43%
Möjliga anslutningar: 95 st
Minimikrav
Vi behöver 40% (22 st) beställningar för att gå vidare
7 av 22
Karta