Get/Harvägen
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Beställning 1 st 6%
gray Ansluten 17 st 94%
Möjliga anslutningar: 18 st
Minimikrav
Vi behöver 10 st beställningar för att gå vidare
1 av 10
Karta