Get/Harvägen
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
Villor som finns inom ett område där fibern är utbyggd har möjlighet att just nu ansluta sig till kampanjpris 24 900 kr inkl. moms.
Om det inte finns kanalisation i samband med fjärrvärmeinstallationen gräver Finet in till ditt hus. Det är samma pris oavsett om det krävs grävning eller om kanalisationen är förlagd i samband med fjärrvärmen.
Finet har vid fjärrvärmeinstallation tagit kostnad för förläggning av kanalisation som Finet inte haft någon intäkt för.
gray Beställning 1 st 6%
gray Ansluten 17 st 94%
Möjliga anslutningar: 18 st
Minimikrav
Vi behöver 10 st beställningar för att gå vidare
1 av 10
rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Doverstorp Sundet – grävning startar vecka 10

Planeringen av bredbandsutbyggnad Doverstorp Sundet har nu övergått till Grävning

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)

rb-finet_timeline_2019_white-2
Lämmetorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Lämmetorp har nu övergått till Installation

Gomma

Grävningen av bredbandsutbyggnad Gomma har övergått till Installation

Solberga Prästköp

Planering av projektet pågår

Svälthagen

Grävningen av bredbandsutbyggnad Svälthagen övergår nu till Installation

Falla – Erstorp – nu påbörjas grävningen

Planeringen av bredbandsutbyggnad Falla - Erstorp har nu övergått till Grävning