Lotorp Butbro
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår
rb-finet_timeline_2019_white-4
I området för Lotorp Butbro finns det kunder som tecknat avtal med Finspångs Fiber AB (FFAB) och kunder som tecknat med Finspångs Stadsnät Finet AB (Finet). Efter en vinter med osäkerhet kring vem av FFAB och Finet som ska bygga ut området har vi nu besked. FFAB fick inte det bidrag de sökt för Lotorp Butbro så nu kommer istället Finet bygga ut och förtäta området.
Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder.
När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som t.ex. om vi måste gräva inom strandskyddsområde, fornlämningsområde eller om Trafikverkets vägar berörs. Vi kommer även att teckna avtal med markägare för att kunna bygga föreslagen sträcka.
I slutet av planeringstiden kommer fiberinstallatören att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans med kunden bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med denna tomtprojektering sätts fiberkonverteraren in i huset.
Preliminär grävstart är sen höst 2020.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Förtätning Borggård Hällestad

Planeringen av bredbandsutbyggnad Borggård Hällestad övergår nu till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Solberga Prästköp

Våra projektörer har planerat färdigt för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nät...Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att de inom 2 veckor kommer påbörja grävningen i området. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2020/20.

rb-finet_timeline_2019_white-5
Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
Risinge Köp

Planeringen av bredbandsutbyggnad Risinge Köp har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)
#inlineditbutton