Risinge Köp
Risinge Köp

Planeringen av bredbandsutbyggnad Risinge Köp har övergått till Grävning
rb-finet_timeline_2019_white-4
Våra projektörer har planerat färdigt för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som tecknat avtal med oss. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nätet och har därför skrivit avtal med dessa. Övriga nödvändiga tillstånd är beviljade.
Svagströmsinstallationer AB (SVINAB) inom kort kommer att kontakta dig för att tillsammans bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. De planerar också att för en förinstallation av tjänstefördelaren i huset.
Grävningen för stamkablarna kommer att påbörjas inom 2 veckor.

Med anledning av covid-19-utbrottet gäller följande för att minska smittspridningen:

Installatören kommer att desinficera sig innan besök med handsprit och det kommer inte att sändas några installatörer som uppvisar några som helst symptom.
1. Avboka besöket vid risk för smittspridning
Meddela SVINAB på 011-16 24 34 om ni har feber eller några symptom på luftvägsinfektion som innebär risk för smittspridning och avboka besöket.

2. Förbered besöket

Tänk igenom var tjänstefördelaren kan tänkas sitta (gärna fler alternativ) och ordna inomhus så att installatören lätt och snabbt kan göra bedömningen.

3. Vid besöket

Vi möter upp utomhus, så håll koll på när installatören kommer. Vi kommer inte att ta i hand utan hälsar med avstånd till varandra. Utomhus görs genomgång om var du vill ha tjänstefördelaren så att installatörens besök inomhus kan göras så kort som möjligt. Besöket tar ca 1 timme.
När det är bestämt vart tjänstefördelaren ska sitta samt tomtprojektering är gjord kommer du att få skriva på ett dokument om att vad vi kommit överens om. Se därför till att ha tvättat händerna noggrant innan och ha gärna egen bläckpenna med er för undertecknandet.

4. Efter besöket

Tvätta händerna efter besöket.
Om du är orolig och/eller inte vill/kan genomföra detta besök just nu så kommer vi att kunna erbjuda tid längre fram för besöket. Meddela detta till SVINAB när de ringer för tidbokning.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är december 2020.

I välmening för att minska smittspridningen

Finspångs Stadsnät Finet AB
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Förtätning Borggård Hällestad

Planeringen av bredbandsutbyggnad Borggård Hällestad övergår nu till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Solberga Prästköp

Våra projektörer har planerat färdigt för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nät...Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att de inom 2 veckor kommer påbörja grävningen i området. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2020/20.

rb-finet_timeline_2019_white-5
Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
Risinge Köp

Planeringen av bredbandsutbyggnad Risinge Köp har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)
#inlineditbutton