Brystorp
Försäljning Brystorp

Aktuellt område i orange på kartan där utbyggnad planeras.
karta_Brystorp
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Förtätning Borggård Hällestad

Planeringen av bredbandsutbyggnad Borggård Hällestad övergår nu till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Solberga Prästköp

Våra projektörer har planerat färdigt för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nät...Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att de inom 2 veckor kommer påbörja grävningen i området. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2020/20.

rb-finet_timeline_2019_white-5
Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
Risinge Köp

Planeringen av bredbandsutbyggnad Risinge Köp har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)
#inlineditbutton