Väg 1135
Väg 1135

Planering av projektet pågår
rb-finet_timeline_2019_white-3
Finspångs Stadsnät Finet AB behöver förstärka fibernätet mellan Hällestad och kommungränsen mot Linköping. Detta för att kunna möjliggöra anslutningar av områden som Valstorp, Gerttorp och Katterum. I samband med att förstärkningen byggs kommer vi att kunna ansluta kunder utmed sträckan.
Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som till exempel om vi måste gräva inom strandskyddsområde, fornlämningsområde eller om Trafikverkets vägar berörs. Vi kommer även att teckna avtal med markägare för att kunna bygga föreslagen sträcka.
I dagsläget pågår diskussion med Trafikverket om hur vi får dra ledningarna utmed deras väg. Vägen är smal med begränsat vägområde samt området är bergrikt, vilket försvårar vår framdragning samt påverkar vår möjlighet till godkännande av Trafikverket. Vi för därför diskussionen med Trafikverket och vi kommer eventuellt kommer vi att behöva dela in sträckan i flera etapper.
Preliminär tidplan för projektet är att vi gräver under vintern 2020/2021 och att kunder kan kopplas in under vår/sommar 2021.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Förtätning Borggård Hällestad

Planeringen av bredbandsutbyggnad Borggård Hällestad övergår nu till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Solberga Prästköp

Våra projektörer har planerat färdigt för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nät...Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att de inom 2 veckor kommer påbörja grävningen i området. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2020/20.

rb-finet_timeline_2019_white-5
Klinttorp Båtstorp

Grävningen av bredbandsutbyggnad Klinttorp - Båtstorp har övergått till Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
Risinge Köp

Planeringen av bredbandsutbyggnad Risinge Köp har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-4
Lotorp Butbro

Planering av projektet Lotorp Butbro pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)
#inlineditbutton