Lotorp Butbro
Lotorp Butbro

Grävning pågår
rb-finet_timeline_2019_white-2
rb-finet_timeline_2019_white-3
Utbyggnaden i Lotorp Butbro pågår för fullt. Den rådande situationen med covid-19 påverkar även oss i form av att vi har drabbats av sjukdom och karantän bland våra entreprenörer. Vi driver projekt så gott det går med denna situation, men vi har hamnat efter i tidplanen ca en månad.
Stamförstärkningen som krävs för att vi ska kunna ansluta kommer att kräva 3 driftsavbrott med vardera en veckas mellanrum för att bli fullbordad. Vi måste lägga dessa driftsavbrott efter nyår och allt förbereds nu för att de kommer att ske veckorna 4-6. När brytet är gjort kommer SvinAB utföra stamskarvningar och därefter boka in kunder i etapp 1 för slutinstallation.

Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning:

Etapp 1 slutet februari 2021
Etapp 2 mars 2021
Etapp 3 april 2021
(Kunder som inkommit med beställning efter 1 oktober ingår i etapp 3.)
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-5
Förtätning bredbandsutbyggnad: Rejmyre

Planeringen av förtätning bredbandsutbyggnad Rejmyre har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Lotorp Butbro

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)
#inlineditbutton