Väg 1135 etapp 1 och etapp 2
Väg 1135 etapp 1 och 2

Planering övergår till grävning för etapp 1 och 2

Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre olika etapper:

Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp
Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum
Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping
Våra projektörer har tagit fram förslag på hur ledningarna ska gå för etapp 1 och 2 för att vi ska kunna nå kunder utmed denna sträcka samt kunna ansluta Valstorp och Gärtorp. Vi har sökt och fått tillstånd ifrån Trafikverket, Finspångs kommun och Länsstyrelsen med undantag för passagen av Hammarån (Sätraån) där både Länsstyrelsen och Trafikverket sagt nej. Denna passage ligger i etapp 1 och hela projektet hänger på att vi kan genomföra den passagen. Vi går nu vidare med att söka tillstånd för vattenverksamhet för att kunna passera ån. Handläggningstiden för detta är ca 2 månader. Vi har dock stora förhoppningar om att vi kommer få tillståndet men ser en risk i att tillståndet kommer att innebära att vi inte får genomföra passagen förrän under en viss tid, troligtvis i augusti enligt vår konsult inom miljö.
Vi har även ett par återstående markavtal i etapp 2 som vi hoppas att lösa inom kort.
Brorssons Entreprenad AB har meddelat att de planerar grävstart för etapp 1 inom 3 veckor.
Lincom AB kommer att kontakta er för att tillsammans bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning för etapp 1 och 2 är i dagsläget september 2021.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Väg 1135 etapp 1 och 2

Planering övergår till grävning för etapp 1 och 2

Lotorp-Butbro etapp 3

Grävningen av bredbandsutbyggnad Lotorp – Butbro, etapp 3 har övergått till Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
Förtätning bredbandsutbyggnad: Rejmyre

Planeringen av förtätning bredbandsutbyggnad Rejmyre har övergått till Grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Lotorp Butbro

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-3
Väg 1135

Planering av projektet pågår

Th1ng_1977557292
Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)