väg 1135, etapp 1 och 2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår
Vi har fått till oss av Trafikverket att vi måste göra uppehåll med grävningarna under 1 juni – 31 augusti på sträckan från avfart mot Gärtorp ned till slutet av etapp 2 (avfart Katterum) på grund av artrik vägkant. En del av er kanske har uppmärksammat skylten som finns som visar vart den sträckan börjar. Utmed denna stäcka måste vi under 1 juni-31 augusti att inventera om det finns några fridlysta växter. Gullvivorna har blommat så dessa har vi lagom inventerat. Vi kommer även att inventera om det finns några orkidéer (nattvioler och fläcknycklar) eller bredgentiania. När vi inventerat klart kommer vi att justera sträckorna så vi ska kunna passera dessa på ett bra sätt. Det kommer troligtvis innebära förändringar hos såväl markägare som Trafikverket.
Grävningarna har fram tills den 31 maj fokuserats på områden inom sträckorna för artrik vägkant samt sträckor där vi av andra skäl haft tidsbestämt när vi kunnat utföra jobbet. Det gör att det kan se lite konstigt ut att vi grävt en sträcka och sedan hoppat över och fortsatt på annan sträcka.
Från och med 1 juni kommer vi nu att koncentrera grävningen på etapp 1 fram till passagen av Hammarån samt gå in områdena Valstorp och Gärtorp under tiden som vi inte får gräva utmed Trafikverkets väg.
Vi har fått beviljat vattenverksamhet från Länsstyrelsen för passagen vid Hammarån men ännu ej från kommunen. Länsstyrelsens tillstånd innebär att vi måste utföra passagen när det är lågt vattenstånd, vilket gör att vi bevakar detta. Tillståndet från kommunen hoppas vi kommer inom kort.
Lincom AB kommer pga. stor arbetsanhopning ej att utföra tomtprojekteringarna för er i etapp 1 och etapp 2, så som sades i föregående nyhetsbrev. Istället kommer Brorssons Entreprenad AB att kontakta er när det drar ihop sig för tomtgrävning på er tomt och göra detta direkt med er på plats.
På grund av konsekvensen av besluten enligt ovan så kommer vi att behöva flytta fram prognosen för inkopplad och klar fiberanslutning för etapp 1 och 2 till slutet november 2021.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår