Sonstorpsbruk
Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede
Vår projektör har nu tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi har sökt tillstånd hos myndigheter och Finspångs kommun som nu är beviljade förutom tillstånd avseende att korsa Emmaån. Där måste vi utföra provtagning innan vi vet förutsättningarna för att förlägga ledningen. Provtagningen är planerad till att ske under vecka 34-35.
Under vecka 35-36 kommer fiberinstallatören Lincom AB att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans med kunden bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering.

Med anledning av covid-19-utbrottet gäller följande för att minska smittspridningen:

Installatören kommer att desinficera sig innan besök med handsprit och det kommer inte att sändas några installatörer som uppvisar några som helst symptom.
1. Avboka besöket vid risk för smittspridning
Meddela Lincom på 011-36 24 08 om ni har feber eller några symptom på luftvägsinfektion som innebär risk för smittspridning och avboka besöket.
2. Förbered besöket
Tänk igenom var tjänstefördelaren kan tänkas sitta (gärna fler alternativ) och ordna inomhus så att installatören lätt och snabbt kan göra bedömningen.
3. Vid besöket
Vi möter upp utomhus, så håll koll på när installatören kommer. Vi kommer inte att ta i hand utan hälsar med avstånd till varandra. När det är bestämt vart tjänstefördelaren ska sitta samt tomtprojektering är gjord kommer du att få skriva på ett dokument om att vad vi kommit överens om. Se därför till att ha tvättat händerna noggrant innan och ha gärna egen bläckpenna med er för undertecknandet.
Besöket tar ca 1 timme.
4. Efter besöket
Tvätta händerna efter besöket.
Om du är orolig och inte vill att detta besök ska genomföras just nu så kommer vi att kunna erbjuda tid längre fram för besöket. Meddela detta till Lincom AB när de ringer för tidbokning.
Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har meddelat att de kommer påbörja grävningarna under september.
De kommer att gräva utifrån val av maskin för grävningen. Det innebär att det kommer att se ut som om att de gräver en sträcka, hoppar över sträckor och flyttar till ny plats. De platser de hoppar över kommer de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät.
Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är april 2022.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår