Valstorp/Gärtorp
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning
Vår projektör har nu tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Lincom AB har även utfört alla tomtprojekteringar i Valstorp och Gärtorp.
Grävningarna kommer att delas in i stamgrävning och tomtgrävning,
Under denna vecka så har stamgrävningarna i Gärtorp startat och kommer att pågå i ca 3–4 veckor. Därefter kommer stamgrävningen att påbörjas i Valstorp.
Preliminärt kommer tomtgrävningar att påbörjas under vecka 40 i Gärtorp. Entreprenören kommer att kontakta er innan tomtgrävning så att ni vet när de är på väg till er tomt. De kommer även att ha med sig ledningssökare för att minimera risken att de gräver på en elledning inne på tomten.
När all grävning är klar blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten.
I slutet av projektet kommer ni att få ytterligare ett inbokat besök av vår installatör Lincom AB. Dagen efter det besöket är er fiber igång.
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är januari 2022.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår