Sonstorpsbruk
Sonstorpsbruk

Grävning pågår
Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB har nu i full gång med grävningarna och Lincom AB har gjort klart tomtprojekteringarna.
Tillståndet för att passera Emmaån norr om bron beviljades inte utan vi håller nu på att ta fram tillstånd för att gräva en alternativ väg längre söderut. I och med detta så delas projektet in i två etapper. Etapp 1 utgör väster om Emmaån och Etapp 2 utgör öster om Emmaån.
Fram tills att vi fått tillstånd att passera Emmaån kommer grävningarna att fokuseras till etapp 1.
När all grävning är klar blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten.
I slutet av projektet kommer ni att få ytterligare ett inbokat besök av vår installatör Lincom AB. Dagen efter det besöket är er fiber igång.
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är april 2022.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-5
Valstorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
TRV1135 etapp 1

Installation

väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävningen för etapp 1 och 2 har gått långsammare än beräknat, då vi behövt ändra sträckorna under tiden vilket inneburit förändrade markavtal samt justeringar i tillstånd hos Trafikverket. Grävningen är nu i sitt slutskede för etapp 1 och i etapp 2 återstår ett par borrningar, längsgående schakt för stammen samt kundgrävningar. Stamkabeln mellan Hällestad och Valstorp...

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår