Boka/Börstorp
Boka/Börstorp

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Boka/Börstorp
Under 2022/2023 planerar Finet att bygga ut stadsnätet i området Boka/Börstorp. Vi kommer därför att påbörja planeringen inför bredbandsutbyggnaden i området enligt karta nedan.

Finansiering av bredbandsstödet

PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.
Senaste nytt
Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

De markavtal som vi inte lyckats få till stånd har lämnats in till Lantmäteriet för Lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen pågår för fullt och vår förhoppning är att allt ska vara klart så att vi kan planera för grävstart direkt efter vintern.
Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning maj 2023.

rb-finet_timeline_2019_white-4
Brystorp, exkl. söder om Västergården

Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB är i full gång med grävningarna för stammen och de har även grävt en del tomter. När all grävning är klar så kommer de att blåsa in fiberkablar i...besöket är er fiber igång. Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är februari 202.

rb-finet_timeline_2019_white-5
Vagelö Rämninge Olstorp etapp 1-3

Grävningen har flutit på bra för etapp 1, 2 och 3. Nu är grävningen klar, fibern blåst och färdigskarvad för samt att vi genomfört de bryt som krävdes för att lägga in er mot befintliga stammen. Bravida AB påbörjar nu att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. De planerar att utföra er slutinstallation med start veckan före jul och i mellandagarna (...

rb-finet_timeline_2019_white-4
Katterum Gösebo

Brorssons Entreprenad AB har grävt en del sträckor i projekt Katterum Gösebo när resurser blivit fria från andra projekt. Det återstår dock fortfarande sträckor för stammen samt tomtgrävningar. Vi har fått beviljat tillstånd från Länsstyrelsen gällande fornlämningar. Tillståndet innebär att vi kommer att ha Länsstyrelsen med oss på sträckor där vi passerar fornlämningar,...

SV_Medfinansieras_av_Europeiska_unionen_POS
Boka/Börstorp

Grävning påbörjas i Boka – Planering pågår i Börstorp

rb-finet_timeline_2019_white-3
Linddalen

Projektering pågår av området Linddalen. När vi gräver måste vi söka flertalet tillstånd. Det är allt ifrån tillstånd från Trafikverket/vägföreningar för att få gräva i eller i när...t där alla tillstånd är godkända. Det innebär att vi behöver flytta fram starten för grävningen och därmed även inkopplingen. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning maj 20.

Karta_Olmetorp_mfl
Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

Karta_Flasbjorke_mfl
Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet