Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö
Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet
Under 2023/2024 planerar Finet att bygga ut stadsnätet i områdena Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö. Vi kommer därför under 2022 att starta planeringen inför bredbandsutbyggnad i området enligt karta nedan.

Finansiering av bredbandsstödet

PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.
Senaste nytt
Kalbo Bränntorp

Brorssons Entreprenad AB har meddelat att de inom en vecka kommer att påbörja grävningen för att ansluta beställda förtätningar i Kalbo/Bränntorp. De kommer att kontakta er för att gräva på er tomt och inför det samtalet är det bra om ni funderar på vart ni vill få in fibern in i huset och vart den lämpligast går på er tomt samt även vart ni har befintliga anläggningar såso...

rb-finet_timeline_2019_white-3
Boka Börstorp

Vår projektör har nu tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla fastigheter som ingår i projektet. Då projektet är beviljat stöd för ett så kallat ”home-passe... facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-4
stam Igelförs-Grytgöl

Brorssons Entreprenad AB har grävt större delen av sträckan mellan Grytgöl och Igelfors dock ej tomtgrävningarna, ett par tryckningar samt grävning längst norrut mot Igelfors där vi justerat ...rseende med detta. Optohome kommer att kontakta er innan de gräver er anslutning så ni kan förbereda med att markera ut de kablar som ni vet att ni har på tomten som berörs av grävning.

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk delar av etapp 2, Ullstorp

Vi har fått godkänt ifrån Trafikverket att i stället för passagen av väg 51 gå utmed väg 1165. Vi har däremot inte fått godkänt ifrån Länsstyrelsen angående de fornlämningar som vi då...ävförbud vilket gör att grävningarna inte kommer att kunna återupptas förrän efter den 1 september. Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning är oktober/november 20.

rb-finet_timeline_2019_white-2
Vagelö Rämninge Olstorp etapp 1, 2 och 3

Vi har delat upp projekt Vagelö/Rämninge/Olstorp i 4 etapper. Etapperna är i huvudsak: Etapp 1: Vagelö, Rämninge upp till Hessmedstorp samt Bygget Etapp 2: Olstorp fram till Humlebacken samt ...tföra denna tomtprojektering, men förhoppningen är att det kommer att ske under sommaren. Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning etapp 1,2 och 3 är årsskiftet 2022/202.

rb-finet_timeline_2019_white-4
Grytgöl

Grävningen har gått lite långsammare än vad vi räknat med så för att kunna hinna få era anslutningar klara till sista juni 2022 kommer Brorssons Entreprenad AB att ta in extra resurser för att kunna göra tomtgrävningarna. De tar in ett företag som heter Optohome och för att kunna hålla tidplanen kommer de att gräva även på kvällstid och helger. Vi ber er att ha överseende med detta.

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk etapp 2 -Ullstorp

Grävningen för att få ihop sträckan vid Ullstorp mot befintlig stam var planerad till att gå under väg 51. Då det har visat sig att det finns befintliga vatten- och avloppsledningar med okänt...är möjlig och att vi i dagsläget inte kan meddela om vi kan lyckas få er installerade före 1 juni eller om det blir efter 31 augusti. Vi återkommer med besked så snart vi fått tillstån.

rb-finet_timeline_2019_white-4
Grytgöl

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-3
TRV1135 etapp 3

Planering av projektet pågår Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre etapper: Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping En förutsättning för att kunna bygga etapp 3 är att etapp 1 och 2 är klara. Vi har slutfört byggnatio...

Karta_Olmetorp_mfl
Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Gärtorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
väg 1135 etapp 2

Grävning pågår

Karta_Flasbjorke_mfl
Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Sonstorpsbruk etapp 1

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
Valstorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
TRV1135 etapp 1

Installation

väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävningen för etapp 1 och 2 har gått långsammare än beräknat, då vi behövt ändra sträckorna under tiden vilket inneburit förändrade markavtal samt justeringar i tillstånd hos Trafikverket. Grävningen är nu i sitt slutskede för etapp 1 och i etapp 2 återstår ett par borrningar, längsgående schakt för stammen samt kundgrävningar. Stamkabeln mellan Hällestad och Valstorp...

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår