TRV1135 etapp 3
TRV1135 etapp 3

Planering av projektet pågår

Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre etapper:
Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp
Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum
Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping
En förutsättning för att kunna bygga etapp 3 är att etapp 1 och 2 är klara. Vi har slutfört byggnationen av etapp 1 och är i slutskedet av etapp 2. Dessa etapper har varit kantade av svårigheter och därmed dragit ut på tiden, vilket påverkat startdatum av etapp 3. Det som varit svårt är att marken är otillgänglig och att vi behövs göra justeringar under byggnationen med såväl markägare som Trafikverket. Det har gjort att vi fått flytta oss fram och tillbaka när vi stött på bekymmer och vi har även behövt söka nya tillstånd för ett nytt godkännande.
Vi har även haft svårigheter att ta oss förbi vissa partier då det är natur med högt naturvärde runt omkring vilket begränsat vart vi kan förlägga kabeln och som även lett till att vi fått specifika tider då vi måste utföra arbetet. Vi har tex byggstopp utmed väg 1135 under perioden 1 juni-31 augusti pga. den artrika vägkanten. Vi har även byggstopp vid tjäle. Dessa perioder kommer även att gälla för byggnationen av etapp 3.
Våra projektörer har tagit fram förslag på hur ledningarna ska gå för etapp 3 för att vi ska kunna nå kunder utmed denna sträcka. I etappen ingår även att förlägga fiberkabeln i sjön Långbogen.
Vi har sökt och fått tillstånd ifrån Trafikverket, Finspångs kommun och Länsstyrelsen. Det återstår ett par markavtal i etapp 3 som vi hoppas att lösa inom kort.
Planen är att komma i gång att gräva så snart tjälen släpper och då gräva så långt vi hinner innan 31 maj. Därefter gör vi uppehåll utmed väg 1135 för att sedan dra i gång igen den 1 september pga. den artrika vägkanten.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning för etapp 3 är december 2022.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-3
TRV1135 etapp 3

Planering av projektet pågår Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre etapper: Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping En förutsättning för att kunna bygga etapp 3 är att etapp 1 och 2 är klara. Vi har slutfört byggnatio...

Karta_Olmetorp_mfl
Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Gärtorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
väg 1135 etapp 2

Grävning pågår

Karta_Flasbjorke_mfl
Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Sonstorpsbruk etapp 1

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
Valstorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
TRV1135 etapp 1

Installation

väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävningen för etapp 1 och 2 har gått långsammare än beräknat, då vi behövt ändra sträckorna under tiden vilket inneburit förändrade markavtal samt justeringar i tillstånd hos Trafikverket. Grävningen är nu i sitt slutskede för etapp 1 och i etapp 2 återstår ett par borrningar, längsgående schakt för stammen samt kundgrävningar. Stamkabeln mellan Hällestad och Valstorp...

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår