Hoppa direkt till innehåll
TRV1135 etapp 3

TRV1135 etapp 3

Planering av projektet pågår

Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre etapper:
Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp
Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum
Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping
En förutsättning för att kunna bygga etapp 3 är att etapp 1 och 2 är klara. Vi har slutfört byggnationen av etapp 1 och är i slutskedet av etapp 2. Dessa etapper har varit kantade av svårigheter och därmed dragit ut på tiden, vilket påverkat startdatum av etapp 3. Det som varit svårt är att marken är otillgänglig och att vi behövs göra justeringar under byggnationen med såväl markägare som Trafikverket. Det har gjort att vi fått flytta oss fram och tillbaka när vi stött på bekymmer och vi har även behövt söka nya tillstånd för ett nytt godkännande.
Vi har även haft svårigheter att ta oss förbi vissa partier då det är natur med högt naturvärde runt omkring vilket begränsat vart vi kan förlägga kabeln och som även lett till att vi fått specifika tider då vi måste utföra arbetet. Vi har tex byggstopp utmed väg 1135 under perioden 1 juni-31 augusti pga. den artrika vägkanten. Vi har även byggstopp vid tjäle. Dessa perioder kommer även att gälla för byggnationen av etapp 3.
Våra projektörer har tagit fram förslag på hur ledningarna ska gå för etapp 3 för att vi ska kunna nå kunder utmed denna sträcka. I etappen ingår även att förlägga fiberkabeln i sjön Långbogen.
Vi har sökt och fått tillstånd ifrån Trafikverket, Finspångs kommun och Länsstyrelsen. Det återstår ett par markavtal i etapp 3 som vi hoppas att lösa inom kort.
Planen är att komma i gång att gräva så snart tjälen släpper och då gräva så långt vi hinner innan 31 maj. Därefter gör vi uppehåll utmed väg 1135 för att sedan dra i gång igen den 1 september pga. den artrika vägkanten.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning för etapp 3 är december 2022.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4

väg 1135, etapp 3

Vi måste tyvärr meddela att kanalisationen för sjön har fortfarande inte anlänt. Då isen på sjön börjat lägga sig kommer vi behöva flytta förläggningen till efter islossning. Vi komme...slossning sker och därefter utföra skarvning av stam och installation hos kunderna. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning april/maj 20.

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

De markavtal som vi inte lyckats få till stånd har lämnats in till Lantmäteriet för Lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen pågår för fullt och vår förhoppning är att allt ska vara klart så att vi kan planera för grävstart direkt efter vintern.
Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning maj 2023.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Brystorp, exkl. söder om Västergården

Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB är i full gång med grävningarna för stammen och de har även grävt en del tomter. När all grävning är klar så kommer de att blåsa in fiberkablar i...besöket är er fiber igång. Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är februari 202.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 1-3

Grävningen har flutit på bra för etapp 1, 2 och 3. Nu är grävningen klar, fibern blåst och färdigskarvad för samt att vi genomfört de bryt som krävdes för att lägga in er mot befintliga stammen. Bravida AB påbörjar nu att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. De planerar att utföra er slutinstallation med start veckan före jul och i mellandagarna (...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Katterum Gösebo

Brorssons Entreprenad AB har grävt en del sträckor i projekt Katterum Gösebo när resurser blivit fria från andra projekt. Det återstår dock fortfarande sträckor för stammen samt tomtgrävningar. Vi har fått beviljat tillstånd från Länsstyrelsen gällande fornlämningar. Tillståndet innebär att vi kommer att ha Länsstyrelsen med oss på sträckor där vi passerar fornlämningar,...

SV_Medfinansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Boka/Börstorp

Grävning påbörjas i Boka – Planering pågår i Börstorp

rb-finet_timeline_2019_white-3

Linddalen

Projektering pågår av området Linddalen. När vi gräver måste vi söka flertalet tillstånd. Det är allt ifrån tillstånd från Trafikverket/vägföreningar för att få gräva i eller i när...t där alla tillstånd är godkända. Det innebär att vi behöver flytta fram starten för grävningen och därmed även inkopplingen. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning maj 20.

väg 1135 etapp 3

Brorssons Entreprenad AB återupptog grävningarna i september och har i princip grävt klart allt som rör markförlagda kablarna. Det återstår ett par tomtgrävningar samt tryckningar under väg/...s kan ske först när fibern är i och stamskarvad vilket innebär att prognosen för installation flyttas fram till januari 2023. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning januari 20.

Karta_Olmetorp_mfl

Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

Karta_Flasbjorke_mfl

Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet