Sonstorpsbruk
Sonstorpsbruk etapp 2 -Ullstorp

Grävningen för att få ihop sträckan vid Ullstorp mot befintlig stam var planerad till att gå under väg 51. Då det har visat sig att det finns befintliga vatten- och avloppsledningar med okänt djup mellan väg 51 och gångvägen är en borrning inte möjlig utan att först frilägga ledningarna, vilket skulle påverka väg 51 i för stor utsträckning.
Vi tittar därför på alternativ sträcka för att nå stammen. Den sträcka som vi tagit fram som alternativ innebär att vi måste gå utmed väg 1165, vilket innebär att vi måste få ett nytt godkännande ifrån Trafikverket. Sträckan har något som kallas artrik vägkant/vägmiljö vilket innebär att vi med största sannolikhet kommer ha ett grävförbud under perioden 1 juni-31 augusti. Vi hoppas att vi snabbt får detta tillstånd.
Vi måste därför meddela att tidplanen med installation under april inte är möjlig och att vi i dagsläget inte kan meddela om vi kan lyckas få er installerade före 1 juni eller om det blir efter 31 augusti. Vi återkommer med besked så snart vi fått tillståndet.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk etapp 2 -Ullstorp

Grävningen för att få ihop sträckan vid Ullstorp mot befintlig stam var planerad till att gå under väg 51. Då det har visat sig att det finns befintliga vatten- och avloppsledningar med okänt...är möjlig och att vi i dagsläget inte kan meddela om vi kan lyckas få er installerade före 1 juni eller om det blir efter 31 augusti. Vi återkommer med besked så snart vi fått tillstån.

rb-finet_timeline_2019_white-4
Grytgöl

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-3
TRV1135 etapp 3

Planering av projektet pågår Projekt väg 1135 stam Hällestad - Linköping har delats upp i tre etapper: Etapp 1: Hällestad och ned till avfart mot Valstorp Etapp 2: Avfart Valstorp och ned till avfart Katterum Etapp 3: Avfart Katterum och ned till kommungränsen mot Linköping En förutsättning för att kunna bygga etapp 3 är att etapp 1 och 2 är klara. Vi har slutfört byggnatio...

Karta_Olmetorp_mfl
Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Gärtorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-4
väg 1135 etapp 2

Grävning pågår

Karta_Flasbjorke_mfl
Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

rb-finet_timeline_2019_white-5
Sonstorpsbruk etapp 1

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
Valstorp

Installation

rb-finet_timeline_2019_white-5
TRV1135 etapp 1

Installation

väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävningen för etapp 1 och 2 har gått långsammare än beräknat, då vi behövt ändra sträckorna under tiden vilket inneburit förändrade markavtal samt justeringar i tillstånd hos Trafikverket. Grävningen är nu i sitt slutskede för etapp 1 och i etapp 2 återstår ett par borrningar, längsgående schakt för stammen samt kundgrävningar. Stamkabeln mellan Hällestad och Valstorp...

rb-finet_timeline_2019_white-4
Sonstorpsbruk

Grävning pågår

rb-finet_timeline_2019_white-4
Valstorp/Gärtorp

Planeringen har övergått till grävning

rb-finet_timeline_2019_white-3
Stam Igelfors-Grytgöl

Vår projektör har tagit fram hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder som beställt bredbandsanslutning. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för a... de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät. Det är också andra maskiner som gräver inne på tomterna. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är juni 202.

rb-finet_timeline_2019_white-3
Grytgöl

Planeringen är i sitt slutskede

Sonstorpsbruk

Planeringen är i sitt slutskede

rb-finet_timeline_2019_white-5
Bremyra

Nu är grävningen klar och fibern blåst i projekt Bremyra. Lincom AB har påbörjat stamskarvningen och kommer under vecka 33-34 att utföra resterande skarvningar. Under vecka 35 kommer Lincom AB att ringa er kunder och boka in tid för slutinstallation. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att ku...

rb-finet_timeline_2019_white-2
väg 1135, etapp 1 och etapp 2

Grävning pågår