Hoppa direkt till innehåll
Boka/Börstorp

Boka/Börstorp

Grävning påbörjas i Boka – Planering pågår i Börstorp
Vi har nu fått tillstånden klara för delen Boka vilket innebär att vi inom en månad kommer att påbörja grävningen i Boka-området.
De kommer att gräva utifrån val av maskin för grävningen. Det innebär att det kommer att se ut som om att de gräver en sträcka, hoppar över sträckor och flyttar till ny plats. De platser de hoppar över kommer de att gräva senare så att allt binds ihop till ett helt nät.
Vi har inte fått alla tillstånden klara för Börstorp ännu utan där är projektet fortfarande i planeringsfasen.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är augusti 2023.
Finansiering av bredbandsstödet
PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4

väg 1135, etapp 3

Vi måste tyvärr meddela att kanalisationen för sjön har fortfarande inte anlänt. Då isen på sjön börjat lägga sig kommer vi behöva flytta förläggningen till efter islossning. Vi komme...slossning sker och därefter utföra skarvning av stam och installation hos kunderna. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning april/maj 20.

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

De markavtal som vi inte lyckats få till stånd har lämnats in till Lantmäteriet för Lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen pågår för fullt och vår förhoppning är att allt ska vara klart så att vi kan planera för grävstart direkt efter vintern.
Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning maj 2023.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Brystorp, exkl. söder om Västergården

Vår entreprenör Brorssons entreprenad AB är i full gång med grävningarna för stammen och de har även grävt en del tomter. När all grävning är klar så kommer de att blåsa in fiberkablar i...besöket är er fiber igång. Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är februari 202.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 1-3

Grävningen har flutit på bra för etapp 1, 2 och 3. Nu är grävningen klar, fibern blåst och färdigskarvad för samt att vi genomfört de bryt som krävdes för att lägga in er mot befintliga stammen. Bravida AB påbörjar nu att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. De planerar att utföra er slutinstallation med start veckan före jul och i mellandagarna (...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Katterum Gösebo

Brorssons Entreprenad AB har grävt en del sträckor i projekt Katterum Gösebo när resurser blivit fria från andra projekt. Det återstår dock fortfarande sträckor för stammen samt tomtgrävningar. Vi har fått beviljat tillstånd från Länsstyrelsen gällande fornlämningar. Tillståndet innebär att vi kommer att ha Länsstyrelsen med oss på sträckor där vi passerar fornlämningar,...

SV_Medfinansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Boka/Börstorp

Grävning påbörjas i Boka – Planering pågår i Börstorp

rb-finet_timeline_2019_white-3

Linddalen

Projektering pågår av området Linddalen. När vi gräver måste vi söka flertalet tillstånd. Det är allt ifrån tillstånd från Trafikverket/vägföreningar för att få gräva i eller i när...t där alla tillstånd är godkända. Det innebär att vi behöver flytta fram starten för grävningen och därmed även inkopplingen. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning maj 20.

väg 1135 etapp 3

Brorssons Entreprenad AB återupptog grävningarna i september och har i princip grävt klart allt som rör markförlagda kablarna. Det återstår ett par tomtgrävningar samt tryckningar under väg/...s kan ske först när fibern är i och stamskarvad vilket innebär att prognosen för installation flyttas fram till januari 2023. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning januari 20.

Karta_Olmetorp_mfl

Ölmetorp, Algustorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

Karta_Flasbjorke_mfl

Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Flasbjörke, Gäddviken, Jägersberg, Tvartorp och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet