Hoppa direkt till innehåll
Gäddviken

Gäddviken

Ibland flyter saker på och man har lite tur. Grävningen för projekt Gäddviken har rullat på och nu är all fiber blåst.
Lincom AB kommer att börja stamskarva fibern i slutet av denna vecka. De kommer att ringa er under nästa vecka för att boka in tid för slutinstallationen som de planerar till vecka 38-39.
När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster.
Då stadsnätet är ett så kallat öppet nät kan du välja fritt mellan flera tjänsteleverantörer. På vår hemsida finns aktuell information om vilka tjänsteleverantörer som förmedlar tjänster i vårt stadsnät: www.finet.se...
Bifogad detta nyhetsbrev finns även en instruktion om hur man kommer igång.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning slutet september 2023.
Finansiering av bredbandsstödet
PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en
nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.
Senaste nytt
rb-finet_timeline_2019_white-4

Tvartorp

Vi har projekteringen klar för Tvartorp och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Bravida AB kommer att utföra installationerna. De kommer att ringa er kunder för att boka in tid f...acilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningspl.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Gäddviken

Ibland flyter saker på och man har lite tur. Grävningen för projekt Gäddviken har rullat på och nu är all fiber blåst. Lincom AB kommer att börja stamskarva fibern i slutet av denna vecka. De kommer att ringa er under nästa vecka för att boka in tid för slutinstallationen som de planerar till vecka 38-39. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Algustorp

Vi har projekteringen klar för Algustorp och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Projekt Algustorp är indelat i två separata sträckor: Sträckan från väg 1134 mot Algustorp och vidare till Åbo, Hällebacka respektive Strömsborg Sträckan från väg 1134 och ut till Ålsätter Brorssons entreprenad AB kommer att utföra grävarbetena och de planerar grävstart unde...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Gäddviken

Vi har projekteringen klar och alla tillstånd och markavtal är godkända för Gäddviken och kommer därmed att påbörja själva utbyggnaden. Kabelutsättning av befintliga kablar är beställt och kommer att sättas ut inom någon vecka eller två. Brorssons entreprenad AB kommer att utföra grävarbetena och de planerar grävstart till vecka 35. Lincom AB kommer att utföra fiberarbe...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

Falla (Örebrovägen 13-32): Vi fick en prognos i april om att lantmäteriförrättningen skulle vara klar i sommar, men därefter har vi inte hört något. Vi har gjort ett flertal försök under m...te fått bekräftat när Bravida sedan kan komma och göra fiberarbetena, men återkommer med besked så snart vi vet. Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning september 20.

rb-finet_timeline_2019_white-5

Brystorp, sträckan Västergården till Brystorp 115

Lincom AB kommer att utföra stamskarvning och installationer och de planerar att utföra detta i början av september. Inför installationerna kommer de att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. Slutinstallationen tar ca 1-2 timmar.     När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt fö...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Väg 1135 etapp 3

Lincom har lyckats få till en lucka och hunnit utföra stamskavningen under gårdagen. De har nu därför börjat boka in er kunder för installation. När ni fått besöket för installationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgifterna ska uppdateras hos tjänsteleverantörerna, så dagen efter besöket kan ni beställa tjänster. ...

Linddalen

Brorsson entreprenad schaktar för fullt för fibern i Linddalen. De räknar med att vara klara med schaktningen i slutet denna vecka (v27).
Blåsningen av fibern kommer förmodligen att blåsas direkt efter semestern och därefter kommer Lincom ta vid för att skarva och installera er kunder,
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning slutet augusti/början september 2023.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Väg 1135, etapp 3

Sjökanalisationen är förlagd och all kanalisation är ihop grävd. Tyvärr har vi dock nåtts av det tråkiga beskedet att när den blåsta kabeln skarvades in och testmättes så indikerade m...tallationen av er kunder till augusti. Lyckas de frigöra resurser tidigare ligger detta arbete högst upp på prioriteringslistan. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning augusti 20.

rb-finet_timeline_2019_white-4

Rejmyre-Hävla

Vecka 25 startar Tjällmo Grävmaskiner AB schaktarbetena för bredband i Rejmyre-Hävla. De kommer att börja med att utföra schaktningen och borrningar för stammen och då först med sträckorna som ligger utmed Trafikverkets väg. Schaktarbetena för stammen kommer att pågå fram till mitten av oktober. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning oktober-november 2023. Finansie...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Boka/Börstorp etapp Börstorp

Vår fiberinstallatör Lincom AB planerar att påbörja skarvningen av stammarna under veckorna 33 och 34. Därefter kommer de att ringa er kunder för att boka in besök för slutinstallationen. De planerar att utföra er slutinstallation med start vecka 35 och avsluta under vecka 36. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det ...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Väg 1135, etapp 3

Vi är nu i full gång med att utföra sjökanalisationen. Det förväntas vara slutfört i början på vecka 20. Därefter kommer Brorssons entreprenad AB att slutföra anslutningarna mellan sjökan...över till att ansluta er kunder. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning juni/juli 2023. Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installera.

rb-finet_timeline_2019_white-3

Rejmyre Hävla

Tillstånden ifrån Trafikverket och Länsstyrelsen är klara. Det återstår något enstaka markavtal som vi tror är klart inom kort. Bravida AB kommer att utföra installationerna. De har påbörjat att ringa er kunder för att boka in tid för att tillsammans med er bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. De kommer också att göra en förinstalla...

Boka/Börstorp, etapp Boka

Grävningen för Boka delen är nu i det närmaste klart. Det som återstår är att ta sig över Emmaån vid Folkström och där inväntar vi lägre vattenflöde samt att ett dykföretag hjälper till. Vår fiberinstallatör Bravida AB påbörjar nu skarvningen av stammarna och beräknar utföra arbetet under veckorna 21–23. Därefter kommer de att ringa er kunder för att boka in besök...

rb-finet_timeline_2019_white-3

Linddalen

Alla tillstånd är godkända och vi inväntar att Brorssons entreprenad AB ska meddela tidpunkt för när de kan påbörja grävningen. De är just nu i full gång med att gräva i våra projekt TRV1135 etapp 3 och Boka/Börstorp. Så snart resurser frigörs från dessa projekt kommer de att starta grävningen i Linddalen. Vi återkommer när vi vet mer om tidpunkten. Vår fiberinstallatör L...

SV_Finansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Hälla/Flasbjörke

Våra projektörer tar nu fram förslag på hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som till exempel om vi måste gräva inom strandskyddsomr...

rb-finet_timeline_2019_white-4

Boka/Börstorp

Boka: Grävningen för Boka delen pågår för fullt. Stora stamsträckor är grävda, men det återstår en del sträckor samt tomtgrävningar. Brorssons Entreprenad AB räknar med att grävningen är klar till slutet april. När all grävning är klar så kommer de att blåsa in fiberkablar i kanalisationen. Vid blåsningen kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Brytstorp exkl. söder om Västergården

Det återstår grävning och blåsning till någon enstaka kund och det kommer att utföras under vecka 6. Lincom AB kommer att starta arbetet med stamskarvning under vecka 6. När det är klart kommer de att ringa er för att boka in tidpunkt för installation. De planerar att utföra slutinstallationerna under veckorna 7–9. Besöket tar 1–2 timmar. När ni fått besöket för slut...

rb-finet_timeline_2019_white-5

Katterum Gösebo

Lincom AB har startat arbetet med stamskarvning i Katterum Gösebo. När det är klart kommer de att ringa er för att boka in tidpunkt för installation. De planerar att utföra slutinstallationerna under veckorna 7–9. Besöket tar 1–2 timmar. När ni fått besöket för slutinstallationen inbokat vet ni datum för när ni har er anslutning klar. Det krävs en natt för att kunduppgiftern...

rb-finet_timeline_2019_white-4

väg 1135, etapp 3

Vi måste tyvärr meddela att kanalisationen för sjön har fortfarande inte anlänt. Då isen på sjön börjat lägga sig kommer vi behöva flytta förläggningen till efter islossning. Vi komme...slossning sker och därefter utföra skarvning av stam och installation hos kunderna. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning april/maj 20.

Vagelö Rämninge Olstorp etapp 4

De markavtal som vi inte lyckats få till stånd har lämnats in till Lantmäteriet för Lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen pågår för fullt och vår förhoppning är att allt ska vara klart så att vi kan planera för grävstart direkt efter vintern.
Preliminär tidplan är inkopplad och klar fiberanslutning maj 2023.

SV_Medfinansieras_av_Europeiska_unionen_POS

Boka/Börstorp

Grävning påbörjas i Boka – Planering pågår i Börstorp

rb-finet_timeline_2019_white-3

Linddalen

Projektering pågår av området Linddalen. När vi gräver måste vi söka flertalet tillstånd. Det är allt ifrån tillstånd från Trafikverket/vägföreningar för att få gräva i eller i när...t där alla tillstånd är godkända. Det innebär att vi behöver flytta fram starten för grävningen och därmed även inkopplingen. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning maj 20.

väg 1135 etapp 3

Brorssons Entreprenad AB återupptog grävningarna i september och har i princip grävt klart allt som rör markförlagda kablarna. Det återstår ett par tomtgrävningar samt tryckningar under väg/...s kan ske först när fibern är i och stamskarvad vilket innebär att prognosen för installation flyttas fram till januari 2023. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning januari 20.

Karta_Olmetorp_mfl

Ölmetorp, Mottorp, Hunn och Tisenö

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Ölmetorp, Mottorp, Hunn och Tisenö och Rejmyre-Hävla och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet

Karta_Flasbjorke_mfl

 Jägersberg

Finet har blivit beviljade bredbandsstöd för utbyggnad av bredband i Jägersberg och vill erbjuda er möjligheten att ansluta er villa till Stadsnätet