Tegelbruket
Villa i tätorten

Din villa finns i ett område där stadsnätet byggt ut fiber.
gray Intresse 1 st 1%
gray Beställning 2 st 3%
gray Ansluten 41 st 59%
Möjliga anslutningar: 69 st
Karta