Kolstad
Fiber till Solklint/Kolstad

Vi vill nu erbjuda er möjlighet att ansluta er till stadsnätet via fiber.
gray Beställning 34 st 54%
gray Ansluten 1 st 2%
Möjliga anslutningar: 63 st
Minimikrav
Vi behöver 15 st beställningar för att gå vidare