Försäljning

Försäljning av fiber pågår.
Försäljningen innebär att vi skickar ut avtal till blivande kunder för att få underlag om hur många och vilka som vill köpa fiberanslutning.
Dessa avtal kommer under försäljningstiden att ligga hos Finet AB utan att returneras till kunden till dess att tillräckligt många tecknat avtal och ett byggbeslut tagits.
Senaste nytt

väg 1135, etapp 1 och etapp 2

rb-finet_timeline_2019_white-2Grävning pågår