Hoppa direkt till innehåll

Försäljning

Försäljning av fiber pågår.
Försäljningen innebär att vi skickar ut avtal till blivande kunder för att få underlag om hur många och vilka som vill köpa fiberanslutning.
Dessa avtal kommer under försäljningstiden att ligga hos Finet AB utan att returneras till kunden till dess att tillräckligt många tecknat avtal och ett byggbeslut tagits.
  • Områden

Senaste nytt

väg 1135 etapp 3

Brorssons Entreprenad AB återupptog grävningarna i september och har i princip grävt klart allt som rör markförlagda kablarna. Det återstår ett par tomtgrävningar samt tryckningar under väg/vattendrag. Blåsning av fiber återstår då den ...a blåsningen av fibern. Installationerna i era hus kan ske först när fibern är i och stamskarvad vilket innebär att prognosen för installation flyttas fram till januari 2023. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning januari 20.