Hoppa direkt till innehåll

Planering

Planering av hur ledningarna ska gå för att nå alla kunder inom området pågår.
Under planeringen kontaktar vi de markägare som har mark där vi behöver lägga ledningarna och tecknar avtal med dessa. Vi söker även tillstånd hos myndigheter såsom Länsstyrelsen, Trafikverket och Finspångs kommun för att få klartecken för byggnationen. Handläggningen av dessa avtal och tillstånd kan ta olika lång tid beroende på hur komplicerat området är.
I slutet av planeringstiden kommer fiberinstallatören att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med denna tomtprojektering sätts fiberkonverteraren in i huset.
När sista tomten har tomtprojekterats inträder säljstopp, dvs inga nya kunder kan anslutas till ordinarie anslutningsavgift.
Senaste nytt

väg 1135 etapp 3

Brorssons Entreprenad AB återupptog grävningarna i september och har i princip grävt klart allt som rör markförlagda kablarna. Det återstår ett par tomtgrävningar samt tryckningar under väg/vattendrag. Blåsning av fiber återstår då den ...a blåsningen av fibern. Installationerna i era hus kan ske först när fibern är i och stamskarvad vilket innebär att prognosen för installation flyttas fram till januari 2023. Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning januari 20.