Installation

Period:
Under installationen kopplas fiberkablarna ihop i de brunnar och skåp som placerats i området. När allt sitter ihop och signalen från vår utrustning når ut i hela området kommer fiberinstallatören att boka in besök för att koppla in fibern hos respektive kund. Efter det besöket är allting klart och du kan nu beställa en tjänst.
  • Områden

Senaste nytt

Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

Th1ng_1977557292TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)