Installation

Period:
Under installationen kopplas fiberkablarna ihop i de brunnar och skåp som placerats i området. När allt sitter ihop och signalen från vår utrustning når ut i hela området kommer fiberinstallatören att boka in besök för att koppla in fibern hos respektive kund. Efter det besöket är allting klart och du kan nu beställa en tjänst.
Senaste nytt

Ny tjänsteleverantör i stadsnätet

Th1ng_1977557292TH1NG meddelar att de nu lanseras i Finspångs stadnät (Finet)

#inlineditbutton