Driftmeddelanden

 
Här kan du läsa om driftstörningar och andra driftsmeddelanden.
 • Grytgöl - ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Startade 22 nov 09:24
  Förväntad sluttid 2022-05-31
  Grytgöl - ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Driftstopp: Grytgöl - ADSL
  Driftstopp: Uppsägning av kopparaccesser

  Finet informerar om de teknikförändringar som sker under 2022.
  I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Finspångs stadsnät Finet AB att fortsätta underhålla och investera i sitt kopparnät. Sådana områden är stationsområde Grytgöl där Finet har beslutat att avveckla samtliga kopparaccesser.
  Detta innebär att Finet inte längre kommer kunna leverera ADSL i berörda områden.
  Telestationer som berörs i nuläget:
  Grytgöl

  Nedkoppling av uppsagda hyresavtal för kopparaccesser utförs med nedkopplingsdatum 2022-05-31.
 • Sonstorp- ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Startade 22 nov 09:22
  Förväntad sluttid 2022-05-31
  Sonstorp- ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Sonstorp - ADSL - Uppsägning av kopparaccesser

  Finet informerar om de teknikförändringar som sker under 2022.
  I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Finet att fortsätta underhålla och investera i sitt kopparnät. Sådana områden är stationsområde Sonstorp där Finet har beslutat att avveckla samtliga kopparaccesser.
  Detta innebär att Finet inte längre kommer kunna leverera ADSL i berörda områden.
  Telestationer som berörs i nuläget:
  Sonstorp

  Nedkoppling av uppsagda hyresavtal för kopparaccesser utförs av Finet med
  nedkopplingsdatum 2022-05-31