Driftmeddelanden

 
Här kan du läsa om driftstörningar och andra driftsmeddelanden.
 • Löst - Driftstörning - Grytgöl
  Startade 19 maj 09:30
  Förväntad sluttid 19 maj 11:00
  Löst - Driftstörning - Grytgöl
  Driftstörning: För närvarande har vi en driftstörning som påverkar nya tjänster som transporteras via eller finns anslutna till Grytgöl.
  Tekniker har lokaliserat och arbetar för närvarande med att avhjälpa problemet.
  Uppskattad tid när det är åtgärdat är till kl.11:00.

  Vi beklagar eventuella olägenheter detta driftavbrott medför er.
 • 2022-05-18 - Planerat service underhåll Grytgöl
  Startade 18 maj 07:30
  Förväntad sluttid 18 maj 16:00
  2022-05-18 - Planerat service underhåll Grytgöl
  Den 18/5 klockan 07:30 - 16:30 kommer Finet att lägga om kunder i samband med förstärkningen av Finets stadsnät i Grytgöl. Avbrottet kommer inte att vara hela tiden, utan inträffa någon gång mellan dessa tider och då vara i ca 1 timme.
 • 2022-05-16 - Planerat service underhåll Grytgöl
  Startade 16 maj 07:30
  Förväntad sluttid 16 maj 16:00
  2022-05-16 - Planerat service underhåll Grytgöl
  Den 16/5 klockan 07:30 - 16:30 kommer Finet att lägga om kunder i samband med förstärkningen av Finets stadsnät i Grytgöl. Avbrottet kommer inte att vara hela tiden, utan inträffa någon gång mellan dessa tider och då vara i ca 1 timme.
 • Grytgöl - ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Startade 2021-11-22 09:24
  Förväntad sluttid 31 maj
  Grytgöl - ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Driftstopp: Grytgöl - ADSL
  Driftstopp: Uppsägning av kopparaccesser

  Finet informerar om de teknikförändringar som sker under 2022.
  I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Finspångs stadsnät Finet AB att fortsätta underhålla och investera i sitt kopparnät. Sådana områden är stationsområde Grytgöl där Finet har beslutat att avveckla samtliga kopparaccesser.
  Detta innebär att Finet inte längre kommer kunna leverera ADSL i berörda områden.
  Telestationer som berörs i nuläget:
  Grytgöl

  Nedkoppling av uppsagda hyresavtal för kopparaccesser utförs med nedkopplingsdatum 2022-05-31.
 • Sonstorp- ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Startade 2021-11-22 09:22
  Förväntad sluttid 31 maj
  Sonstorp- ADSL - Uppsägning av kopparaccesser
  Sonstorp - ADSL - Uppsägning av kopparaccesser

  Finet informerar om de teknikförändringar som sker under 2022.
  I allt fler områden kommer det inte vara möjligt för Finet att fortsätta underhålla och investera i sitt kopparnät. Sådana områden är stationsområde Sonstorp där Finet har beslutat att avveckla samtliga kopparaccesser.
  Detta innebär att Finet inte längre kommer kunna leverera ADSL i berörda områden.
  Telestationer som berörs i nuläget:
  Sonstorp

  Nedkoppling av uppsagda hyresavtal för kopparaccesser utförs av Finet med
  nedkopplingsdatum 2022-05-31