Beställningar inom områden som beviljades stöd vid ansökan 2021

Vi har börjat få in beställningar på de områden som beviljats stöd vid ansökan 2021. Nedan redovisas antalet beställningar i procent av antalet möjliga beställningar i området:
Boka/Börstorp 47,0%
Algustorp 36,8%
Gäddviken 10%
Hälla/Flasbjörke 37,0%
Rejmyre/Hävla 30,0%
Jägersberg 53,3%
Tvartorp 72,7%
Ölmetorp 44,7%
Hunn 21,6%
Tisenö 54,2%
Mottorp 81,8%