Hoppa direkt till innehåll

Bredbandsanslutning Boka/Börstorp

Utbyggnaden av bredband i Boka/Börstorp är nu avslutad och alla beställda anslutningar är utförda.
Vi vill erbjuda alla som inte beställt anslutning under projekttiden chansen att ansluta sig och få tillgång till snabbt internet, tv och telefoni via en och samma anslutning. En fiberanslutning som klarar de mest kapacitetskrävande tjänster, både idag och imorgon.
För 29 900kr får du en fiberanslutning med upp till 1000Mbit/s hastighet. I det ingår grävning, fiberblåsning, håltagning i fasad samt installation av en fiberfördelare och grovåterställning av grävningen på tomt. Detta pris är fast t.o.m. 2026-03-01.
Normalt ansluts en kund inom 3 månader från beställning om det inte behövs tillstånd såsom t.ex. strandskyddsdispens. Senaste leverans av en beställning som gjorts innan 2026-03-01 är 2027-02-28.
Finansiering av bredbandsstödet
PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en
nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.