Bredbandsutbyggnad Gomma

Grävningen fortskrider
Grävningen för stamkabeln fortskrider och det har gått både bra och mindre bra.
Bra för Länsstyrelsens schaktningsövervakningar vid Sankta Maria kyrka och i Gomma flöt på smidigt och resulterade inte i några fynd som krävde stopp i arbetet.
Mindre bra då att vi inte lyckats ta igen den förlorade tiden från försenad start. Vi har även gått på berg på ett par platser till, men där har vi haft möjlighet att dra annan väg. Stort tack till markägare och vägförening som snabbt och smidigt gör detta möjligt när det blir förändringar som kräver snabba beslut.
Tomtgrävningarna kommer att påbörjas inom de närmsta dagarna. Planerat från början var två tomtgrävarlag, men vår entreprenör gör allt för att förstärka med ytterligare ett lag.
Förseningen innebär att vi behöver justera sluttiden och kommer att installera kunder i två etapper.
Första etappen är kunderna inom markering enligt karta nedan. För dessa är prognosen att få inkopplad och klar fiberanslutning vid årsskiftet 2019/2020.
För övriga kunder inom projektet är prognosen för installerad och klar fiberanslutning vecka 9 2020.