Bredbandsutbyggnad Gomma

Grävningen igång vecka 42
rb-finet_timeline_2019_white-4
Grävningen startade måndagen den 14 oktober vid korsningen Sankt Marias väg – Össby och går ut mot Össby med ett arbetslag. Ytterligare ett arbetslag har anslutit sig under veckan. Dessa gräver för stamledningen mellan Sankta Maria kyrka och korsningen mot Gomma. Vi har på den sträckan grävt på berg som gör att vi inte når så djupt som vi måste. Vi fortsätter gräva sträckan ner mot korsningen mot Gomma och ser ifall vi gräver på mer berg innan vi förbereder för att spränga denna sträcka.
Den 4 november är det inplanerat att Länsstyrelsens övervakade schaktning vid Sankta Maria kyrka och i Gomma ska påbörjas. Den övervakade schaktningen är av största vikt för att vi ska kunna få fram bredband till alla, så håll tummarna att de inte hittar föremål som måste undersökas ytterligare.
Vi kom igång senare än planerat och det berodde på resursbrist hos entreprenören på grund av att andra pågående projekt blivit försenade. I dagsläget vet vi inte ifall vi kan lyckas ta igen den tiden eller om vi måste justera prognosen för färdigställande, men vi låter prognosen få stå kvar i dagsläget tills vi ser ifall vi kan ta igen tiden eller ej.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är årsskiftet 2019/2020.