Hoppa direkt till innehåll

Doverstorp

Hög tid att beställa fiber så att vi får med dem i tillståndsansökan.
Finspångs Stadsnät Finet AB har fått information ifrån Skanova att man inte längre har möjlighet att underhålla och investera i sitt kopparnät och därmed avvecklar samtliga kopparaccesser för stationsområde Doverstorp 2020-05-31. Finet AB har därmed tagit beslutet att starta planeringen av att utbyggnad av bredband för Doverstorp samt även för Sundet.
Våra projektörer påbörjar nu att planera för hur ledningarna ska gå för att vi ska kunna nå ut till alla kunder. Vi kommer att behöva gå över andra markägares marker för att kunna bygga nätet och kommer därför att behöva träffa och skriva avtal med dessa.
När vi har ett förlag på hur nätet ska se ut söker vi tillstånd hos berörda myndigheter för att få tillstånd till att bygga enligt förslaget. Att få tillstånden godkända kan ta olika tid beroende på hur komplicerat projektet är som t.ex. om vi måste gräva inom fornlämningsområde.
I slutet av planeringstiden kommer fiberinstallatören att kontakta respektive blivande kund för att tillsammans med kunden bestämma hur ledningen ska grävas inom tomten, det vi kallar tomtprojektering. I samband med denna tomtprojektering sätts fiberkonverteraren in i huset.
När sista tomten har tomtprojekterats inträder säljstopp, dvs inga nya kunder kan anslutas till ordinarie anslutningsavgift.
Vi jobbar på att vi ska kunna färdigställa tills stationen stängs ned, men det beror dels på tillstånd samt vinter. Har vi inte tur med detta så ligger prognosen för inkopplad och klar fiberanslutning till hösten 2020.