Doverstorp Sundet – grävning startar vecka 10

Planeringen av bredbandsutbyggnad Doverstorp Sundet har nu övergått till Grävning
rb-finet_timeline_2019_white-4
Vi har fått godkänt av Länsstyrelsen gällande naturmiljö och vattenverksamhet (sjökabel vid Sundet) samt från Finspångs kommun gällande strandskydd och naturmiljö. Vi har också fått tillstånd att gå i befintlig kanalisation under järnvägen vid Doverstorp.
Vi lämnade in ansökan om tillstånd för tryckning under Trafikverkets vägar samt för nya tryckningar under järnvägen i början av december 2019 samt ansökt om tillstånd för schaktning inom fornlämning. Dessa tillstånd har vi ännu ej fått. Vi tror att tillståndet för tryckning under järnväg samt schaktning inom fornlämning kommer att komma inom kort men det är större osäkerhet kring tillståndet för tryckningar under vägarna. Trafikverkets mål är att handläggningstiden ska vara 3 månader men de handlägger just nu ärenden som inkommit i mitten av november 2019 och vi har inte fått någon återkoppling ännu om att de startat handläggningen för vår ansökan.
Det återstår ett markavtal som ännu ej är löst men vår förhoppning är att detta är löst inom kort.
Vi påbörjar nu grävningarna på de sträckor där tillstånden är klara och det är Brorssons Entreprenad som utför dessa.
Vår installatör, Lincom AB kommer under mars månad att kontakta er för att göra tomtprojektering (hur ledningen ska gå från tomtgräns och in till huset) samt förinstallera tjänstefördelaren i huset.
När all grävning är klar blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten.
Vi jobbar på att vi ska kunna färdigställa tills stationen i Doverstorp stängs ned 31 maj 2020. Prognosen för inkopplad och klar fiberanslutning ligger dock i dagsläget på slutet augusti 2020 p.g.a. handläggningstiderna för tillstånd hos Trafikverket.