rb-finet_timeline_2019_white-2
Falla – Erstorp – nu påbörjas grävningen

Planeringen av bredbandsutbyggnad Falla - Erstorp har nu övergått till Grävning
Nu påbörjas grävningarna för bredbandsutbyggnaden i Falla – Erstorp.
Vi har fått tillstånd från Trafikverket samt godkänt av Länsstyrelsen gällande naturmiljö. Vi har även fått tillstånd att gräva inom två områden där det finns fornlämningar, vid Hyttkärret och vid Sågen. Inom dessa området kommer s.k. övervakad schaktning att ske vilket innebär att Länsstyrelsens entreprenör kommer att vara på plats under hela grävningen och undersöka ifall de hittar några fornlämningar.
Det återstår ett par markavtal som ännu ej är lösta men vår förhoppning är att detta är löst inom kort.
Med start vecka 4 kommer vår entreprenör Brorssons Entreprenad AB att påbörja grävarbetena. I början kommer det att vara ett arbetslag som arbetar för att senare, när resurser frigörs från annat projekt utökas med ytterligare ett arbetslag.
När all grävning är klar är blåser vi in fiber i kanalisationen. Vid denna blåsning kommer vår entreprenör även att gå in på tomterna för att ”ta emot” fibern utanför husknuten.
Ni kommer även att få ytterligare ett inbokat besök av vår installatör Svagströms installationer AB (SvinAB). Detta sker i slutet av projektet för att installera fibern och efter det besöket är er fiber igång.
Prognos för inkopplad och klar fiberanslutning är midsommar 2020.
Vi rekommenderar er att inte säga upp ert gällande avtal innan ni har fibern installerad.
Läs också