Finet har beviljats Bredbandsstöd för utbyggnad av 3 projekt på landsbygden

PTS har meddelat beslut gällande 3 av 5 projekt som vi sökt bredbandsstöd för. De projekt som blivit beviljade stöd är:
• Boka/Börstorp
• Ölmetorp/Algustorp/Mottorp/Hunn/Tisenö
• Flasbjörke/Tvartorp/Jägersberg/Rejmyre-Hävla/Gäddviken
Preliminär tidplan för dessa projekt är att vi nu startar upp att kunna beställa anslutning för dessa områden och att kunderna har en färdig anslutning:
Boka/Börstorp:                                                                                            2023-12-31
Ölmetorp/Algustorp/Mottorp/Hunn/Tisenö:                                       2024-09-30
Flasbjörke/Tvartorp/Jägersberg/Rejmyre-Hävla/Gäddviken:         2024-09-30
Finansiering av bredbandsstödet
PTS har delat ut statligt stöd för utbyggnad av bredbandsstruktur i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stödet ingår inom ramen för EU:s paket som kallas Next Generation EU om 750 miljarder euro i lån och bidrag till medlemsstaterna. Sverige har ansökt om bidrag inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens, genom en nationell återhämtningsplan. Åtgärder för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan.