Hoppa direkt till innehåll

Finet har sökt bidrag för utbyggnad på landsbygden

Även i år görs en stor nationell satsning för att främja fiberutbyggnad på landsbygden. Post- och telestyrelsen, PTS, har fått i uppdrag att fördela totalt 1,3 miljarder kronor i bredbandsstöd som ska fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.
Det kommer att finnas  380 miljoner kronor att fördela i Götaland.

Finspångs Stadsnät Finet AB har ansökt om bidrag till 6 projekt som i sin tur innehåller flera områden. Dessa är:

  • Humpen/Annsjön
  • Orrkullen/Norskogen/Axsjövik/Säthällen
  • Getbron
  • Magnehult/Dammen
  • Udden/Gölstorp/Stenkullen/Svarttorp
  • Ysunda/Skalltorp/Erstorp
Indelningen av projekten har skett utifrån att vi arbetat för att maximera möjligheten till stöd utifrån de kriterier som PTS satt upp och som påverkar utvärderingen för stöd.
Ansökningstiden har nu passerats och för Götaland har det inkommit ansökningar motsvarande 1,48 miljarder kronor mot möjliga 380 miljoner kronor. I Finspångs kommun har det inkommit ansökan för totalt 10 projekt.
PTS kommer under hösten att granska ansökningarna och ska återkomma med besked innan årets slut. Uppdatering kring utfallet av vår ansökan kommer på hemsidan så snart vi fått besked.